ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। - IFS ਕੋਡ: UTIB0SFGH01 - ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰ. RPCD.(CHD) (FGS) PB-06 “ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ”। ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ


logo

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿ.ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ/ਲਾਹੇਵੰਦ ਲਿੰਕ

ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
ਵਿਆਜ ਦਰ

12/06/2020 ਤੋਂ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ

 

  ਨੰ. 

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ

   ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ

  1

7 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ

   4.00%

  2

46 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ

   4.80%

  3

91 ਦਿਨ ਤੋਂ 179 ਦਿਨ

   5.00%

  4

180 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ

1 ਸਾਲ

   5.75%

   6.00%

  5

1 ਸਾਲ < 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

   6.00%

  6

2 < 3 ਸਾਲ

   5.80%

  7

3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

   5.70%

  8

ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ

   6.00%

 

(a) ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.50% ਦਾ ਵਿਆਜ

(b) ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਆਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

(c) ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

(d) ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 3.25% ਹੈ।