ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। - IFS ਕੋਡ: UTIB0SFGH01 - ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰ. RPCD.(CHD) (FGS) PB-06 “ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ”। ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ


logo

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿ.ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ/ਲਾਹੇਵੰਦ ਲਿੰਕ

ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲੋਨ >> ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪ., ਫਰਮ, ਕੋਪ. ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ

ਉਦੇਸ਼

ਕਾਟੇਜ, ਟਿੰਨੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ RS ਤੱਕ। ਸੀਸੀਬੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 25.00 ਲੱਖ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ

13.00%

ਹਾਸ਼ੀਏ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15%

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 150% ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ।